Image

Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Бөкөнбаев көч. 102

Баш ат
Период проведения
Арыздарды тапшыруунун акыркы күнү
COM_TENDERS_RESULT
09.12.2022
23.12.2022
18:00
09.12.2022
23.12.2022
18:00