Image

Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Бөкөнбаев көч. 102

Наспеков Марс Дамирович                 Аткаруучу директор                                            тел:312-30-18-05  кошумча 102

Мамбеткулова Асель Женишовна      Аткаруучу директордун орун басары               тел: 312-30-18-05  кошумча 106