Image

Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Боконбаева 102

Маймакта бала бакчанын ачылышы болуп өттү