Image

Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Бөкөнбаев көч. 102

COVID-19 илдетин алдын алууда керектүү болгон гигиена каражаттар топтому

Республикалык ден-соолукту чыңдоо жана комммуникация борборуна COVID-19 илдетинин жайылып кетүүсүн алдын алууга техникалык жардам көрсөтүү үчүн, COVID-19 илдетин алдын алууда керектүү болгон гигиена каражаттар топтому тууралуу видеоролик иштелип чыкты. Ролик Дүйнөлүк банк каржылаган ПУРСВС долбоорунун каражатына даярдалды.