Image

Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Бөкөнбаев көч. 102

АРИС А.Огомбаев айылына бала бакча курду