Меню

Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбооруБасып чыгаруу үчүн вариант

Долбоордун аталышы:

Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоору

Донор:

Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы (ЭӨА)

Сүйлөшүүлөрдүн датасы:

19-20-май 2014-жыл

Кол коюлган датасы:

10-декабрь 2014-жыл

Ратификация болгон дата:

18-май 2015-жыл

Күчүнө кирген датасы:

28-май 2015-жыл

Күчүнө киришинин мөөнөтү:

169 күн

Аткаруучу агентство:

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

Ишке ашыруучу агентство:

Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу

Долбоордун жабылышынын датасы:

31-март 2019-жыл

Долбоорду каржылоону жабуу датасы:

31-июль 2019-жыл

Долбоордун бюджети:

15,0 млн. АКШ доллары

Анын ичинен АРИСтин бюджети:

10,8 млн. АКШ доллары

Кредиттин суммасы:

6,0 млн. АКШ доллары

Гранттын суммасы:

4,8 млн. АКШ доллары

Коомчулуктун салымы:

1,7 млн. АКШ доллары

Кредиттин шарттары:

Кредит атайын ыңгайлаштырылган жана жеңилдетилген шартта берилген, жоюу мөөнөтү 2020-жылдын 15-августунан 2052-жылдын 15-февралына чейин

Долбоор камтыган аймактар:

Чүй жана Талас облустары

Долбоордун максаты: Жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин аткаруучу органы жайыт комитети жана жеке ветеринарлардын сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн натыйжасында, жайыттарды жана мал чарбасын жамаат тарабынан башкаруусун жакшыртууга багытталган.

Долбоор үч компоненттен турат:

 • 1-компонент. «Жайыттарды коомдоштук башкаруу».
 • 2-компонент. «Коомдоштук деңгээлде малдын саламаттыгы жана күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр».
 • 3-компонент. «Долбоорду башкаруу».

1-компонент 3 чакан компоненттен турат:

 • Чакан компонент 1.1. Коомдоштук башкаруу жана жайыттарга инвестициялар.
 • Чакан компонент 1.2. Мамлекеттик жайыт институттарын күчөтүү.
 • Чакан компонент 1.3. Токой чарбасынын жайыттарын башкаруу.

2-компонент 2 чакан компоненттен турат:

 • Чакан компонент 2.1. Коомдоштук пландоо жана малдын саламаттыгын сактоого жана мал чарбачылыгына инвестициялар.
 • Чакан компонент 2.2. Жеке ветеринарларды өнүктүрүү.

3-компонент ишмердиктин 2 түрүнөн турат:

 • АДИБ долбоорун башкаруу.
 • АРИС долбоорун башкаруу.

1.1. Долбоордун «Жайыттарды коомдоштук башкаруу»1-компонентинин алкагында отчеттук мезгилдиничинде уюштурулган иш чаралар

Долбоорду ишке ашыруунун башталышынан Талас жана Чүй облустарынын эки облустук тегерек столу өткөрүлгөн, анда жалпысынан 130 адам катышкан, анын ичинен 18 аял. КР Өкмөтүнүн Талас жана Чүй облустарында ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү жана райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары-акимдер, жергиликтүү кеңештердин биргелешкен отурумдарынын төрагалары, облустук мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоору жөнүндө, максаттары, милдеттери, механизмдери жана ишке ашыруунун мөөнөттөрү жөнүндө кабардар болгон. Бардыгы жүргүзүлгөн 3548 иш чарада 110164 адам катышкан, анын ичинен 27319 аял.

Төмөндөгү темалар боюнча жайыт комитеттердин мүчөлөрү үчүн тренингдер өткөрүлгөн: социалдык-инфраструктуралык микродолбоорлорду жана экологиялык чек-барактарды иштеп чыгуу, жайыттарды башкаруу жана инвестициялоо боюнча коомчулуктун планын түзүү, жайыттардын абалын, жеке ветеринарларды, малдын саламаттыгын сактоо боюнча чакан комитеттин мүчөлөрүн мониторингдөө жана баалоо, жайыттарды башкаруунун укуктук негиздери жана башкалар. Бардыгы өткөрүлгөн 222 тренингде 5528 адам катышкан, анын ичинен 612 аял.

Гранттарды берүүнүн башталышы үчүн Долбоордун аткарымдык жетекчилигине ылайык жайыттарды башкаруу жана инвестициялоо боюнча коомчулуктун планына жана пилоттук 10 жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин (Талды-Булак, Лебединовка, Боролдой, Ат-Башы, Беловодск, Чүй, Миң-Булак, Кара-Буура, Искра жана Көк-Ой) кошумча алкактуу макулдашууларына Дүйнөлүк банктын жактыруусун алуу зарыл болгон, алкактуу макулдашууларга кол коюлган, микродолбоордук сунуштар жана экологиялык чек-барактар жана атайын техникага техникалык спецификациялар иштелип чыккан.

I циклдин микродолбоорлорун ишке ашыруу үчүн 99 микродолбоорду ишке ашырууга алкактуу макулдашууларга карата 91 толуктоого кол коюлган. Анын ичинен 165574527 сом суммасына 96 микродолбоор аяктаган.

II циклдин микродолбоорлорун ишке ашыруу үчүн 298 микродолбоорду ишке ашырууга 137 алкактуу макулдашууларга кол коюлган.

Кошумча алкактуу макулдашууларга ылайык 160 микродолбоор ишке ашырылган. Жалпы наркы 271665973 сомду түзөт, анын ичинен долбоордун суммасы 196605641 сом, коомчулуктардын салымынын суммасы 75060332 сом. АКШ долларында жалпы наркы 3995087 түзөт, анын ичинен Долбоордун гранты 2891259 АКШ доллары.

Анын ичинен 246440367 сом жалпы суммасына «Транспортту, техниканы (экскаватор, грейдер) сатып алуу» 116 микродолбоору; 23156000 сом жалпы суммасына «Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу» 33 микродолбоору, 2601000 сом жалпы суммасына «Ветеринария жана мал чарбачылык» 10 микродолбоору.

Гранттын алкагында жайыт пайдалануучулар бирикмелеринин райондук ассоциациялары (РАОПП) үчүн 1221000 сом суммасына уюштуруу техникасы жана кеңсе эмеректери жана 553800 сом суммасына уктоо каптары, палаткалар жана отургучтар сатылып алынган.

Материалдык-техникалык гранттын алкагында 140 жайыт комитет үчүн жайкы жайыт убагында жайыт пайдалануучулар үчүн боз үйлөрдү сатылып алынган.

1.2. Долбоордун «Коомдоштук деңгээлде малдын саламаттыгы жана күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр» 2-компонентинин алкагында отчеттук мезгилдин ичинде уюштурулган иш чаралар 

 • Отчеттук мезгилде жеке ветеринарларды окутуу боюнча 93 тренинг өктөрүлгөн анда 1727 адам катышкан, анын ичинен 61 аял.
 • 48 бүтүрүүчү-ветеринарларга гранттар берилген, жабдууларды сатып алууга тендер жарыяланган.
 • Жеке ветеринарларга гранттарды берүү үчүн ветеринардык жабдуулардын тизмесине жактыруу алынган.
 • АДИБ жана Ветеринардык палата менен бүтүрүүчү-ветеринарлардын тизмеси макулдашылган.