Меню

Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбооруБасып чыгаруу үчүн вариант

 
Долбоордун максаты болуп:
Кыргыз Республикасына максаттуу айылдык коомчулуктарда суу менен камсыз кылуунун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууда, тандалып алынган айылдарда санитария кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртууда жана суу менен камсыз кылуу жана санитария секторунда институттардын потенциалын чыңдоодо көмөк көрсөтүү саналат.

Донору: Ислам өнүктүрүү банкы.

Каржылоонун жалпы суммасы: 23,0 миллион АКШ доллары.

Географиялык камтуусу: Жалал-Абад облусу (Токтогул, Ала-Бука, Аксы, Базар-Коргон, Сузак райондору).

Долбоордун камтуусу: Долбоор боюнча бенефициарлардын саны Жалал-Абад облусунун 24 айылында жашаган 73 000 адамдан ашыктү түзө тургандыгы болжолдонууда. Долбоор камтыган аймактардагы бенефициарлардын көп бөлүгү жаңы үй чарбаларын кошуу аркылуу суу түтүк ичүүчү суусуна жеткиликтүүлүк менен камсыздалат. Мындан тышкары, айылдардын тургундары (башкы түрдө, балдар) санитардык объекттерге жана курулмаларга салынып жаткан инвестициялардан жана аны менен байланыштуу мектептерде жана башка ыйгарым укуктуу мекемелерде (мисалга алсак, санитардык-эпидемиологиялык станциялар, үй-бүлөлүк дарыгерлердин топтору, фельдшердик-акушердик пункттар) ден соолуктун гигиенасын жана жүрүм-турумду жакшыртуу боюнча иш чаралардан түз пайда алышат.

Ишке ашыруунун мөөнөтү: 24-август 2017-жыл – 30-июнь 2022-жыл.

Долбоордун жетектөөчү агентствосу болуп Ичүүчү суу менен камсыздоону жана агындылоону өнүктүрүү департаменти (ИКАӨД) саналат, анын ролу өзүнө секторду жалпы координациялоо жана стратегиялык колдоо, Өкмөт жана донорлор менен өз ара аракеттенүү, чакан долбоорлордун тизмесине киргизүү үчүн артыкчылыктуу айылдарды тандоо, инфраструктурага жана институционалдык колдоого инвестициялоону, ошондой эле долбоорду ишке ашырууда АРИСке көмөк көрсөтүүнү кошкондо сектордун артыкчылыктуу ишмердигин аныктоо жана белгилөөнү камтыйт.