Меню

КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инфраструктурасын каржылоо ДолбооруБасып чыгаруу үчүн вариант

2005-жылдын30-сентябрында Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы Министрлигинин, KfWнын жана Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосунун(АРИС) ортосунда кредит жана грант берүү, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инфраструктурасын каржылоо Долбоорун (VIP-KfW) ишке ашыруу жөнүндө келишимге кол коюлган.

Долбоордун максаты: жакыр калктын экономикалык жана социалдык инфраструктурага карата мүмкүнчүлүк алышын жакшыртуу болуп саналат, мунун өзү Долбоор жүзөгө ашырылган аймакта жашоо шартын жакшыртуунун жалпы максаттарына жетишүүгө көмөк көрсөтөт.

Донор: Германия Федеративдуу Республикасынын Өкмөтү.

  • жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инфраструктурасын каржылоо боюнча долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 6 млн. еврого чейинки суммада кредит берет,
  • ошол эле Долбоорго 2 млн.евро суммасында грант берилет.

Кош каржылоо: Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ЖӨБ органдары 200 миң евро.

Ишке ашыруу мезгили:  2005-жылдын 12-декабрынан тартып

2007-жылдын 31-декабрына чейин.