Меню

Каржылык башкарууну борбордон ажыратуу боюнча реформаларды ишке ашыруунун алкагында жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын потенциалдарын көтөрүү ДолбооруБасып чыгаруу үчүн вариант

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү каржылык башкарууну борбордон ажыратуу принцибине негизделген жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну чыңдоого багытталган бюджеттик системага өтүү боюнча реформаларды жүргүзүүгө киришти. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жарандарга көрсөтүп жаткан кызматтардын сапатын жогорулатуу, ошондой эле жарандардын каржылык ресурстарды башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алуу процессине тартылышы үчүн шарттарды жана жүйөлөрдү түзүү болуп калууга тийиш.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарына билим берүүгө жана көндүмдөргө үйрөтүүгө багытталган окуу программаларынын топтомун түзүүнү Кыргыз Республикасынын каржы Министрлиги тезинен чечүүнү талап кылган кечиктирилгис чаралар катары белгилейт, булар жергиликтүү органдардын бюджеттештирүүнүн жаңы шарттарына кирүүдөгү коркунучун төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк бермек.

Ушуга байланыштуу Өкмөт Дүйнөлүк банктын IDF грантынын каражаттарынын эсебинен каржылануучу Долбоор боюнча демилге көтөргөн, бул Долбоордун максаты — каржылык башкарууну борбордон ажыратуу жана жергиликтүү бийлик тарабынан жарандарга көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жакшыртуу боюнча реформаларды жергиликтүү деңгээлде ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын түзүү болуп саналат.

Долбоордун компоненттери:

  1. каржылык башкарууну борбордон ажыратуунун шарттарындагы бюджеттик процесстер боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн окуу программалары;
  2. жарандардын бюджеттик процесстер боюнча чечимдерди кабыл алууга катышуусу;
  3. Кыргыз Республикасынын каржы Министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн.

Донор: Дүйнөлүк банк, $ 384 000 суммасындагы грант.

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2006-жылдын июлу — 2008-жылдын июлу

Максаттуу топ:

  1. Бардык айылдык жана шаарчалык кеңештердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү (ар бир айыл кеңешинен 3—5 өкүл):
    • Айыл өкмөтүнүн башчысы, каржылык-экономикалык бөлүмдүн башчысы, каржылык адистер;
    • Айыл кеңешинин бюджеттик комиссияларынын төрагалары.
  2. Кыргыз Республикасынын каржы Министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн жана борбордук органдарынын адистери.