Меню

ПУСВС долбоорунун сырттан иштеген кызматкерлери COVID-19 алдын-алуу боюнча чаралар жөнүндө максаттуу топторго аралыктан маалымдоодоБасып чыгаруу үчүн вариант

6. 04. 2020 г.

 
Коронавирустук инфекция менен ооруп калуунун алдын-алууну бүгүнкү күндө ашыкча баалоо мүмкүн эмес. Мында калкка COVID-19 кантип сактануу керек жана оорунун жайылтылышына жол бербөө жөнүндө маалымдоо өзгөчө ролду ойнойт.

Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу (АРИС) Ислам өнүктүрүү банкы каржылаган Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитариня жакшыртуу долбоорун (ПУСВС) ишке ашырат, анын максаты болуп Кыргыз Республикасына (i) максаттуу коомчулуктарда суу менен камсыз кылуунун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууда, (ii) тандалып алынган айылдарда санитария кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу жана (iii) суу менен камсыз кылуу жана санитария секторунда институттардын потенциалын чыңдоодо көмөк көрсөтүү саналат.

Долбоордун компоненттеринин бири болуп Жалал-Абад облусунда «Санитария жана институционалдык өнүктүрүү маселелери боюнча потенциалды өстүрүү» саналат. Компоненттин ишмердиги максаттуу коомчулуктарда жана мектептерде санитария жана гигиена маселелеринде калкты маалымдоо менен байланыштуу.

Азыркы замандын жаңы чакырыктарына натыйжалуу каршы туруу үчүн, максаттуу калктын арасында COVID-19 оорусунун жайылышына жол бербөө максатында, санитария боюнча сырттан иштеген кызматкерлердин маалыматтык-билим берүү материалдарына коронавирустук инфекциянын алдын-алуу жөнүндө чаралар жана маалыматтар киргизилген.

2020-жылдын 23-мартынан ПУСВС долбоорунун санитария боюнча сырттан иштеген кызматкерлери тарабынан Жалал-Абад облусунун «Гөлөгөн» жана «Кара-Тектир» чакан долбоорлорунда үй чарбаларына чалуу жана WhatsApp боюнча көрсөтмөлүү маалыматтык материалдарды жиберүү аркылуу маалыматтык иш жүргүзүлүп жатат. Айта кетчү нерсе, санитария боюнча сырттан иштеген кызматкерлер бир күн ичинде болжол менен 10дон 15ке чейин үй чарбаларына чалышат.

Жүргүзүлүп жаткан иштин максаты болуп коомчулуктарда жана административдик мекемелерде оорунун козгогучунун тарашын жана жайылышын алдын-алуу болуп саналат, ошондуктан маалымат жеке гигиена боюнча төмөндөгү чараларды камтыйт: 

  • колду тез-тез жана туура самын менен жууп туруу жана бул эмнеге керек;
  • тери антисептиктери менен колдорду сүртүү жана антисептикти үй шартында кантип даярдаса болот;
  • эмне үчүн кол алышуулардан жана бетти кармоодон кармануу керек;
  • эмне үчүн респиратордук гигиенаны сактоо маанилүү;
  • жайларды үзгүлтүксүз шамалдатып туруу, нымдуу тазалоону жүргүзүү, үй малын тейлөөдө санитария жана гигиенаны сактоо эмнеге керек;
  • киргизилген өзгөчө кырдаал режимин сактоонун маанилүүлүгү;
  • коомдук жайларга барууда алдын-алуу чараларын туура колдонуу жана эмне үчүн адамдар арасында аралыкты сактоо керек;
  • эмнеге пандемия учурунда жеке изоляция маанилүү;
  • эмне үчүн ооруга жашы улгайган адамдар туш болот;
  • коронавирустук инфекциянын айырмалоочу симптомдору, симптомдорду аныктоодо кайсыл жерге кайрылуу керек.

Калкка чалуу аркылуу, санитария боюнча сырттан иштеген кызматкерлерден мындай түрдөгү маалыматтык иши, маалымдуулукту жогорулатуу, жеке гигиена көндүмдөрүн, өзүнүн ден соолугу жана жакындарынын ден соолугу үчүн жоопкерчиликти калыптандыруу максатында абдан маанилүү.