Меню

Маалыматтык билдирүүБасып чыгаруу үчүн вариант

26. 03. 2020 г.

Долбоорлордун ишмердиги менен байланыштуу подряддык уюмдардын, контрагенттердин, өнөктөштөрдүн жана башка уюмдардын маалыматына, АРИС аралыктан иштөө режимине өткөндүгүнө байланыштуу, АРИСте түз байланыш режими иштеп жатат.
 
 
АРИСтин долбоорлорунун координаторлору:
  

Долбоордун аталышы

Жооптуу адамдын
Ф. А. А.

Электрондук дареги

Телефон

Шаарды өнүктүрүү долбоору
(ПГР)

Мамбеткулова
Асель Женишовна

amambetkulova@aris.kg

0777 444524

Айылды инвестициялоонун
үчүнчү долбоору (ПСИ-3)

Баялиев
Майрамбек Эмелбекович

mbayaliev@aris.kg

0778 585059

Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоору (ПРЖР-2)

Нуржанов
Бакытбек Качкынбаевич

bnurjanov@aris.kg

0556 226062

Айылдарды туруктуу өнүктүрүү долбоору (ПУРС)

Абдылдаев
Бактыбек Бейшекеевич

babdyldaev@aris.kg

0777 558814

Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору (ПУРСВС)

Бостонбаев
Кубанычбек Муктарович

kbostonbaev@aris.kg

0778 480865

Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору (ПУСВС)

Маралбаев
Тимур Баякеевич

tmaralbaev@aris.kg

0771 431877

Жылуулук менен жабдууну жакшыртуу долбоору (ПУТС)

Бидинов
Урматбек Арстанбекович

ubidinov@aris.kg

0558 883886

 
АРИС
тин аймактык кеңселери:
  

Облустук өкүлчүлүктөр

Жооптуу адамдын
Ф. А. А.

Электрондук почтасы

Телефон

Нарын облустук өкүлчүлүгү

Батыров
Марат Борисович

mbatyrov@aris.kg

0778 905252

Ысык-Көл облустук өкүлчүлүгү

Калдыбаев
Бахтияр Зарылбекович

bkaldybaev@aris.kg

0551 314108

Чүй облустук өкүлчүлүгү

Аширалиев
Данияр Таштанбекович

dashiraliev@aris.kg

0705 778052

Талас облустук өкүлчүлүгү

Абдыкадыров
Бакыт Шайлообекович

babdykadyrov@aris.kg

0554 030252

Ош облустук өкүлчүлүгү

Сагынбаев
Марат Авазбекович

msagynbaev@aris.kg

0779 321064

Жалал-Абад облустук өкүлчүлүгү

Токоев
Сапар Исабекович

stokoev@aris.kg

0773 576859

Баткен облустук өкүлчүлүгү

Орозбаев
Камил Токтосунович

korozbaev@aris.kg

0773 899205

Жарандардан жана юридикалык жактардан корреспонденцияны жана кайрылууларды кабыл алуу:
  

Борбордук кеңсе

Утуркеева
Назира Турабековна

office@aris.kg

0555 401100

Кайтарым байланыш механизми

Асаналиева
Венера Кадыркуловна

bfm@aris.kg

0550 700522
0770 700522