Меню

2020-жылдын 9-18-мартында КР Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоорунун (ПСИ-3) алкагында каржылоо үчүн долбоорлорду тандоо боюнча облустук конкурстук комиссияларды өткөрүп жататБасып чыгаруу үчүн вариант

11. 03. 2020 г.

 
Ысык-Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустарынын айылдык аймактарынан түшкөн долбоордук сунуштар үчүн  ПСИ-3 долбоорунун алкагында облустук конкурстук комиссиялар (ОКК) АРИСтин көмөктөшүүсү менен Бишкекте өтүүдө. Облустук конкурстук комиссиялар ПСИ-3 адистеринин жана АРИСтин ички аудит бөлүмүнүн укуктуулугунун баалоосунан өткөн сунуштардын арасынан жеңүүчүлөрдү тандоо процессиндеги финалдык кадам болуп саналат.

Биринчи жана экинчи циклдин конкурстарын өткөрүүнүн тажрыйбасы, бардык катышкан ААлардан алынган долбоордук сунуштардын пакетин комиссиянын мүчөлөрү тарабынан баалоонун өтө эмгекти көп талап кылган процесси болуп саналгандыгын көрсөттү, анткени мурда документациянын сапатын гана эмес бардык документтердин болушун дагы баалоо керек болгон. Жаңыртылган аткарымдык жетекчиликке ылайык, конкурстук баалоо эки этапта өтөт: биринчи этапта АРИСтин кеңсесине бардык документация түшкөндөн кийин, долбоордун командасы үч текшерүү-барактары боюнча текшерүүнү жүргүзгөн:  (i) гендер жана жакырчылык боюнча (ii)  документацияны текшерүү боюнча, (iii) техникалык текшерүү барагы боюнча. Жалпысынан бул текшерүү долбоордук сунуштун аткарымдык жетекчиликтин талаптарына ылайык келишин текшерүүгө шарт түзөт.  Текшерүү конкурстук комиссиянын ишин олуттуу жеңилдетет, анткени конкурстан толук, комплекттелген документердин пакети гана өтөт. Долбоордун командасы тарабынан объективдүү текшерүүнү камсыздоо үчүн, ошондой эле  АРИСтин ички аудит бөлүмүнүн кошумча текшерүүсү дагы жүргүзүлөт.

Облустук конкурстардын негизги максаты - Ысык-Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустары боюнча чакан долбоорлорду жана микродолбоорлорду аныктоо саналат, аларды ишке ашыруу үчүнчү циклдин алкагында ПСИ-3 тарабынан каржыланат.

10-мартта ОКК мүчөлөрү үчүн бир күндүк тренинг өткөрүлөт, аларда катышуучулар документацияны текшерүү эрежелерине окутулат, баалоо критерийлери менен таанышат, ошондой эле документтерди баалоо боюнча электрондук база менен иштөөгө окутулат. Ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү  чараларына жана жүрүм-турум кодексине кол коюуга көңүл бурулат. ОККнын ар бир мүчөсүнө  деталдуу Конкурсту өткөрүү боюнча нускамалар берилет. Конкурсту өткөрүү боюнча нускама өзүнө конкурстун жол-жобосу жөнүндө деталдуу маалыматты, документацяины текшерүүнүн эрежелерин, баалоо процессинде жүрүм-турум ченемдерин, ошондой эле баллдарды толтуруу боюнча электрондук система менен иштөө боюнча толук нускамаларды камтыйт.

Долбоордун аткарымдык жетекчилигине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен, ошондой эле конкурстарды өктөрүү жол-жоболоруна маанилүү жакшыртуулар киргизилген. Жаңы процесстер конкурстун айкындуулугун жогорулатууга багытталган. Атап айтканда, конкурстун бүткүл процесси https://vip3.aris.kg/ сайты аркылуу байкоо үчүн анык убакыт режиминде жеткиликтүү. Комиссиянын иши атайын системада жашыруун жүргүзүлөт, аларга жеткиликтүүлүк ОККнын мүчөсүндө гана бар. Ошондой эле максималдуу айкындуулукту камсыздоо максатында, комиссиянын ар бир мүчөсү тарабынан сунуштарды баалоо процесси  жеке формада (ар бир ОККнын мүчөсүнө баалоо үчүн системага кирүү үчүн жеке сыр сөз менен жабык конверт берилет) жүргүзүлөт. Ошентип, ОККнын ар бир мүчөсү ага гана жеткиликтүү системада иштейт. Бардык берилген балддар автоматтык түрдө системада эсептелет жана анык убакыт режиминде сайтта трансляцияланат. Бул баллдарды эсептөөдө механикалык каталарды жокко чыгарат.

Бардык келип чыккан суроолор боюнча ар кандай кайрылууларды ыкчам чечүү максатында конкурсту өткөрүү жеринде АРИСтин Кайтарым байланыш механизминин улук адиси иштейт. Түшкөн кайрылууларды талдоо үчүн, бардык кайрылуулар  катталат жана 1С (КБМ конфигурациясы) системасына киргизилет.

Конкурста ОКК мүчөлөрү долбоордук сунуштарды  аткарымдык жетекчиликте аныкталган критерийлер боюнча  баалайт.  Ар бир критерий боюнча белгилүү бир баллдар чыгарылат. Бардык баллдарды суммалагандан кийин, баалоо аяктагандан кийин, автоматтык түрдө сайтта эң жогорку баллдар менен Айылдык аймактардын ажырымдалган тизмеси трансляцияланат. ОККнын ишинин жыйынтыгы болуп азаюу тартибинде жыйынтык баллдарды алган чакан долбоорлордун жана микродолбоорлордун ажырымдалган тизмеси болуп калат. Жыйынтыгында эң жогорку баллдар менен Айылдык аймактар өзүнүн долбоордук сунуштарын ишке ашыруу үчүн инвестицияларды жеңип алат.

АРИСтин өкүлдөрү процесстин логистикасын колдоо үчүн конкурста катышып жаткандыгын белгилеп кетебиз. Ошондой эле, АРИСтин өкүлдөрү кайрылуулар учурунда конкурстун катышуучуларына түшүндүрмөлөрдү бере алат. Бирок конкурста түздөн-түз катыша албайт жана долбоордук сунуштарды баалоого таасир көрсөтө албайт.

Фотогалерея