Меню

ПСИ-3 / ЭӨА долбоорунун 3-циклинин алкагында конкурстук документтердин укуктуулугун текшерүүнү жүргүзүүБасып чыгаруу үчүн вариант

25. 02. 2020 г.

 
АРИС өзүнүн облустук конкурстардын катчылыгы катары, АӨ сунуштары Долбоордун укуктуулуктун объективдүү критерийлерине ылайык келгендигин текшерди. Чүй, Талас, Нарын жана Ысык-Көл облустарынын болгон 266 айыл өкмөтүнөн бардыгы 219 айыл өкмөтү облустук конкурстук комиссияда катышуу үчүн документтердин пакетин тапшырды. Алардын ичинен Айылды инвестициялоо долбоорунун 1 жана 2-циклдеринде республиканын жогоруда саналып өткөн облустарында 33 ЧД ишке ашырылган.

ПСИ-3 талаптарына сунуштардын ылайык келишинин предметине текшерүү облустук координатор, социалдык мобилизация жана потенциалды өстүрүү боюнча адистер (облустук жана борбордук), инженерлер (облустук жана борбордук) жана борбордук кеңсенин тийиштүү кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн.

Сунуштар төмөндөгү «баалоо барактарына» ылайык текшерилген:

- техникалык;
- жакырчылык жана гендер маселелери боюнча контролдук баалоо барактары;
- ЧД жана МД үчүн документация боюнча контролдук баалоо барагы.

Бул баалоо барактары Долбоордун Аткарымдык жетекчилигинин тиркемелерине ылайык ПСИ-3 инженерлери, социалдык мобилизация боюнча адистери жана дайындалган персоналы тарабынан толтурулат. «Баалоо барагындагы» критерийлерге жооп бербеген ар кандай сунуштар алгылыктуу эмес деп эсептелет жана аларды башка «баалоо барактары» боюнча текшерүүнүн зарылдыгы жок.

Тийиштүү текшерүүлөрдүн аякташы боюнча ар бир долбоордук сунушка идентификациялоочу номурлар ыйгарылган, ИСУ маалыматтык базасына чакан долбоорлорду жана микродолбоорлорду ишке ашыруу үчүн жайгашкан жери жана суралган суммасы киргизилген.

Андан ары, ПСИ-3 тобу, АРИСтин ички аудит бөлүмү (ИАБ) бир убакта контролдук тизмелер туура толтурулгандыгын кайталап текшерген. Текшерүү аяктагандан кийин сунуштардын төмөндөгү тизмелери түзүлгөн:

1.  ОКК берүү үчүн аларды дисквалификациялоонун себептерин көрсөтүү менен укуктуу эмес пакеттердин тизмеси.
2.  Облустук конкурста бааланууга тийиш болгон укуктуу пакеттердин тизмеси.

Долбоор менен камтылган бардык АӨ объекттери, АӨ балансында болууга жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө кошулууга тийиш – бул Долбоордун түшкөн документтерге негизги талабы болуп саналат.

Фотогалерея