Меню

2020-жылдын 21-февралында Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун кеңсесинде АРИСтин Байкоочу Кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттүБасып чыгаруу үчүн вариант

24. 02. 2020 г.

 
Отурумду жыйындын мүчөлөрү, катышуучулары менен саламдашып, АРИС БК төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу-инспектордук иш бөлүмүнүн башчысы Акылбек Орозалиев ачты.

Төрага отурумдун күн тартибин жана регламентин бекитүүнү сунуштады. Күн тартибине ылайык, отурумга 2019-жыл үчүн АРИСтин ишке ашырылып жаткан долбоорлору боюнча отчетторду жана өткөн жыл үчүн ички аудит бөлүмүнүн иши жөнүндө отчетту бекитүү маселеси чыгарылган. Күн тартиби БК мүчөлөрү тарабынан бир добуштан кабыл алынган.

Андан кийин БК мүчөлөрүнүн алдында АРИСтин Аткаруучу директору Бекжан Супаналиев чыгып сүйлөдү, ал катышкандарды кыскача Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун (АРИС) 2019-жыл үчүн ишмердиги менен тааныштырды.

Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө төмөндөгү ишке ашырылып жаткан долбоорлор боюнча отчеттор берилди: «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1», «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2», «Рынокторго чыгууну камсыздоо» (докладчы – долбоорлордун координатору Б. Нуржанов), «Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу», «Айылды инвестициялоо-3» (докладчы – долбоорлордун координатору М. Баялиев), «Айылдарды туруктуу өнүктүрүү» (докладчы – долбоордун координатору Б. Абдылдаев), «Шаарды өнүктүрүү» (докладчы – долбоордун координатору А. Мамбеткулова), «Жылуулук менен жабдууну жакшыртуу» (докладчы – долбоордун координатору У. Бидинов), «Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору» (докладчы – долбоордун координатору Т. Маралбаев), «Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору» (докладчы – долбоордун координатору К. Бостонбаев). Катышкан БК мүчөлөрүнө ички аудит бөлүмүнүн ишмердиги жөнүндө отчет берилген (докладчы – ички аудит боюнча улук адистин милдеттерин убактылуу аткаруучу А. Курманова). АРИСтин ишке ашырылып жаткан долбоорлору боюнча көрсөтүлгөн отчеттор жана ички аудит бөлүмүнүн отчету киргизилген сунуштарды жана сын-пикирлерди эске алуу менен бир добуштан кабыл алынды.

Фотогалерея