Меню

«Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү» долбоорун (ПУРСВС) 2019-жыл үчүн ишке ашыруунун жыйынтыктарыБасып чыгаруу үчүн вариант

10. 02. 2020 г.

 
Долбоордун максаты Кыргыз Республикасына максаттуу айылдык коомчулуктарда суу менен камсыз кылуунун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын, санитардык-гигиеналык кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууда жана суу менен камсыз кылуу жана санитария секторунда институттардын потенциалын чыңдоодо көмөк көрсөтүү болуп саналат.

Долбоор суу менен камсыз кылуу, санитария жана гигиена секторлорунда иш алып барган мамлекеттик органдардагы көзөмөл, пландаштыруу, стратегияны иштеп чыгуу системаларындагы маселелери, ошондой эле консультациялык потенциалы боюнча колдоо көрсөтөт.

Долбоор Чүй, Ысык-Көл, Ош облустарындагы 91 айылды камтыйт жана 4 компоненттен турат: 1) Суу менен камсыз кылуу системасына инвестициялар; 2) Санитарияны өнүктүрүү; 3) Институционалдык чыңдоо; 4) Долбоорду башкаруу.

2019-жылы Долбоор тарабынан бир топ маанилүү иш-чаралар өткөрүлгөн: 13 айылда жалпы узундугу 176,09 км болгон суу түтүк тармактары менен суу менен камсыз кылуу системалары курулган жана реабилитацияланган. Анын натыйжасында, 35 000ден ашуун айыл тургундары күн сайын таза ичүүчү сууну колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.

Долбоордун алкагында ичүүчү сууга тарифтерди иштеп чыгуу жана үй чарбаларында суу өлчөгүчтөрдү орнотуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бардыгы 10 092 суу өлчөгүч орнотулган. Мындан тышкары, өткөн жылы «Корул», «Даркан» жана «Челпек» чакан долбоорлорунда (ЧД) суу боюнча муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Коомчулуктарды ЧД ишке ашыруудагы мониторингдөөгө тартуу үчүн, айылдардын 11 суу комитети түзүлгөн, алар курулуш жана башка долбоордук жумуштардын жүрүшү жөнүндө маалыматты жыйноо үчүн үзгүлтүксүз жолугушууларды жана чогулуштарды өткөрүп турат.

«Санитарияны өнүктүрүү» 2-компоненти боюнча пилоттук жамааттарда санитарияны өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүлгөн жана пилоттук мектептерде ички санитардык курулмаларды модернизациялоо ишке ашырылып жатат. Өткөн жылы, Долбоордун алкагында «Мектептерде суу, санитария жана гигиена» жана «Үйдө санитарияны жакшыртуу» сыяктуу жаңыртылган методологияларды жана окутуу материалдарын жайылтуу боюнча иш жүргүзүлгөн. Долбоор боюнча 10 пилоттук мектептердеги ички санитардык курулмаларды реабилитациялоо аяктаган: Чуй облусундагы «Күн-Туу», «Кызыл-Туу», «Алексеевка», «Төлөк» 4 ЧД жана Ысык-Көл облусундагы «Даркан», «Челпек» 2 ЧД.

Өткөн жыл үчүн санитария боюнча инженер-консультанттар Ош, Чүй жана Ысык-Көл облусундагы 11 чакан долбоорлорго киргизилген 17 пилоттук мектептин ички сантүйүндөрүн техникалык текшерүүнү бүтүргөн. 2019-жылдын сентябрь айында үй чарбаларындагы санитардык-гигиеналык абалды жакшыртууда дагы бир маанилүү кадам жасалгандыгын белгилеп кетүү керек: Ош облусунун Ноокат районундагы Кыргыз-Ата айылдык аймагына караштуу «Ак-Булак» жана «Котормо» коомчулуктарында калкка субсидияларды берүү боюнча иш чаралардын пилоттук этабы башталган. Бул үй чарбаларынын жана социалдык мекемелердин санитардык-гигиеналык абалын жакшыртуу боюнча бир нече мисалдар гана.

Мындан тышкары, ПУРСВС 2019-жылы SIASAR алкагында экинчи пилоттук долбоорду ишке киргизген – айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу маалыматтык система. Долбоор Ысык-Көл жана Ош облустарынын 222 000ге жакын калкы менен 100 калктуу пунктун камтыган. Өткөн жылдын аягында 705 калктуу пункт, алардын ичинен 2 пилоттук долбоордогу 104 айыл, изилдөө жүргүзүүчү компаниялардын жардамы менен 53 айыл, анын ичинен Чүй облусунда – 314, Ысык-Көл облусунда – 51 айыл жана Ош облусунда – 340 айыл изилденген.

Фотогалерея