Меню

Жалал-Абад облусунда “Гөлөгөн” жана “Үч-Терек” эки чакан долбоорлорунун суу менен камсыз кылуу системаларын куруу боюнча жумуштар башталды Басып чыгаруу үчүн вариант

4. 02. 2020 г.

Чакан долбоорлор  Ислам өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү максатында тилектештик фондунун финансылык колдоосу менен Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашырылат.

2020-жылдын 3-февралында Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон айылынын Абдраимов ат. айылда “Гөлөгөн” чакан долбоорунун суу менен камсыз кылуу системаларын курууга контрактка кол коюлган. Натыйжада Аук, Шыдыр, Первое Мая, Коткор айылдарында жашаган  14 862  адам таза ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк ала тургандыгы пландалууда. Контрактты ишке ашыруунун мөөнөтү: 18 ай. 

2020-жылдын 4-февралында Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Саргата айылында “Үч-Терек” чакан долбоорунун суу менен камсыз кылуу системасын курууга контрактка кол коюлган. Чакан долбоор калкынын саны 8531 адамды түзгөн, Үч-Терек, Саргата, Кызыл-Уран айылдарын камтыйт. Контрактты ишке ашыруунун пландалган мөөнөтү  - 18 ай. Контракттарга кол коюу аземинде айылдардын тургундары, АӨ башчылары, Айылдык кеңештин төрагасы, ошондой эле подряддык уюмдардын өкүлдөрү катышты.   

Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору 11 чакан долбоорго бөлүнгөн Жалал-Абад облусунун 25 айылын камтый тургандыгын эске сала кетебиз. Долбоордун негизги максаты –  Кыргыз Республикасына максаттуу айылдык коомчулуктарда суу менен камсыз кылуунун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууда, тандалып алынган айылдарда санитария кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу жана суу менен камсыз кылуу жана санитария секторунда институттардын потенциалын чыңдоо.   

ПУСВС жөнүндө маалымат:

Каржылоонун жалпы суммасы: 23,0 миллион АКШ доллары.

Ишке ашыруунун мөөнөтү: 24-август 2017-жыл – 30-июнь  2022-жыл.

Географиялык камтуусу: Жалал-Абад облусу (Токтогул, Ала-Бука, Аксы, Базар-Коргон, Сузак райондору).

Долбоор боюнча  бенефициарлардын саны Жалал-Абад облусунун  катышкан 25 айылында жашаган  78 000 ашык адамды түзө тургандыгы болжолдонот. Долбоор менен камтылган аймактагы бардык  бенефициарлар үй кошуулары аркылуу суу түтүк ичүүчү суусуна карата жеткиликтүүлүк менен камсыздалат.  

Фотогалерея