Меню

ЖМК өкүлдөрү Ош облусунун Ноокат районунун Кыргыз-Ата айылдык аймагынын калкын таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын ишке ашыруунун жүрүшү менен тааныштыБасып чыгаруу үчүн вариант

23. 07. 2018 г.

 
Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында, 2018-жылдын 20-июлунда АРИСтин көмөк көрсөтүүсү менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агентствосунун Ичүүчү суу менен камсыздоону жана суу бөлүштүрүүнү өнүктүрүү департаментинин патронажы алдында ЖМК өкүлдөрү үчүн Ош облусунун Ноокат районунун Кыргыз-Ата айылдык аймагынын «Кыргыз-Ата» чакан долбоору пресс-туру болуп өттү. Башкы максаты – калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарынын жүрүшү менен тааныштыруу.

Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясы (Дүйнөлүк банк) каржылаган Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча «Ала-Тоо Булагы» Программасынын алкагында «Кыргыз-Ата» чакан долбоорун ишке ашыруу, 2017-жылдын 29-августунда башталган, аякташы 2019-жылдын 29-февралына пландалган.

Азыркы учурга аткарылган жумуштардын пайызы 78 % түзөт: 105 м чейинки тереңдикте жаңы скважиналарды бургулоо боюнча жумуштар жүрүп жатат, 5 скважина бургуланды, бургуланып жаткан скважиналардын жалпы саны 7 бирдик. Түтүктөр, скважиналардын сууну көтөрүү түтүктөрү, трансформатордук чакан станциялар, скважиналардын фильтрлери, насостук жабдуулар сатылып алынган жана орнотулган. Көлөмү 600 м3 резервуар үчүн бетон негиз аткарылган жана резервуардын жыйнама капталын монтаждоо боюнча жумуштар ишке ашырылууда. Мындан тышкары, гидравликалык сыноону өткөрүү менен диаметри: 75, 110 жана 160 мм, 50 780 м жалпы узундукта полиэтилен түтүктөрү жана 273 мм диаметрлүү металл напор водовод 2 277 м жаткырылган. Диаметри 1,5 м менен 612 темирбетон кудук монтаждалган.

«Кыргыз-Ата» чакан долбоору төмөндөгү айылдарды камтый тургандыгын белгилеп кетебиз: Котормо, Борко, Ак-Булак, Кыргыз-Ата, ал 5 лотко бөлүнгөн жана ДБнын тендердик жол-жоболоруна ылайык 5 компания тарабынан ишке ашырылат. Контракттын жалпы суммасы 241 991 300 сомду түзөт. Чакан долбоор аяктагандан кийин таза ичүүчү суу менен 20 863 адам камсыздалышы пландалууда.

Азыртадан эле чакан долбоордун туруктуулугун камсыздоо үчүн суу менен камсыз кылуу боюнча «Кыргыз-Ата Булагы» муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Үйлөрдү ичинен кошуу боюнча мобилизациялык жумуштар жүргүзүлүүдө. Жеке кошуулардын жалпы саны үй чарбаларынын жалпы 3 057 санынан, 730 үй чарбасынан ашуунду түзөт.

Ошондой эле, гигиена жана санитария маселелери боюнча «Кыргыз-Ата» ЧД айылдарынын тургундарын мобилизациялоо боюнча активдүү иш жүргүзүлдү жана Токторов, Парпиев, Темиралиев, Тажыбай, Каримов атындагы мектептер жана Борко атындагы лицей сыяктуу 6 орто мектептин мугалимдери жана окуучулары үчүн санитария жана гигиена маселелери боюнча окутуулар өткөн. Бардык көрсөтүлгөн окуу мекемелеринде ички санитардык курулмаларды реабилитациялоо белгиленген.

 
Маалымат үчүн:

Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария секторун натыйжалуу жана пландуу өнүктүрүү – Кыргызстандын Өкмөтү үчүн артыкчылыктуу милдеттердин бири. Дал ошондуктан, Кыргыз Республикасынын калктуу пункттарын 2026-жылга чейин Ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүштүрүү системаларын өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыккан. Башкы максаты – кыргызстандыктар үчүн суу менен камсыздоо жана сууну бөлүштүрүү боюнча көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жакшыртуу.

Эске сала кетсек, айылды суу менен камсыз кылуу секторунда жаңы долбоорлордун башталышына байланыштуу ИСКБД, донорлор жана АРИС менен биргеликте калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча жаңы мамиле менен жаңы программаны дарядоо жөнүндө чечими кабыл алынган. «Ала-Тоо Булагы» жалпы аталыштагы бул программага ушул этапта суу менен камсыз кылуу жана санитария секторун өнүктүрүү боюнча программалык мамилени жайылтуу жана илгерилетүү үчүн, АРИС ишке ашырган айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүүгө багытталган эки долбоор кирди. Программа боюнча өнөктөштөр болуп ИСКБД, АРИС жана бул Программага киргизилген долбоорлорду каржылаган донорлор саналат. Бул Дүйнөлүк банк каржылаган «Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору» (ПУРСВС) жана Ислам өнүктүрүү банкы каржылаган «Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору» (ПУСВС).

 
«Ала-Тоо Булагы» программасы жөнүндө маалымат
 

Программага кирген долбоорлор

Айылды суу менен камсыз кылууну туруктуу өнүктүрүү долбоору (ПУРСВС)

Кыргыз Республикасында айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны жакшыртуу долбоору (ПУСВС)

Донорлор:

Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясы (Дүйнөлүк банк)

Ислам өнүктүрүү банкы (ИӨБ)

Каржылоонун жалпы суммасы:

51 000 000 АКШ доллары, анын ичинен:

Долбоор боюнча каржылоонун суммасы:

28 000 000 АКШ доллары

23 000 000 АКШ доллары

D138-KG грантынын суммасы:

10 580 000 АКШ доллары

0 АКШ доллары

№5907-KG кредитинин суммасы:

12 920 000 АКШ доллары

20 000 000 АКШ доллары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн салымы:

4 500 000 АКШ доллары

3 000 000 АКШ доллары

Географиялык камтуусу:

Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарында айылдар (38 айыл)

Жалал-Абад облусунун айылдары (24 айыл)

Финансылык жана Долбоордук макулдашууларга кол коюунун датасы:

26-октябрь 2016-жыл

27-декабрь 2017-ж.

Ратификациянын датасы:

21-декабрь 2016-ж. (КР ЖК кабыл алган)

29-декабрь 2017-ж. (КР Президенти Ратификация жөнүндө Мыйзамга кол койгон)

25-май 2017-ж. (КР ЖК кабыл алган)

30-июнь 2017-ж. (КР Президенти Ратификация жөнүндө Мыйзамга кол койгон)

Күчүнө киришинин датасы:

3-февраль 2017-ж.

24-август 2017-ж.

Ишке ашыруунун пландалган мезгили:

2017 - 2022-жж.

2017 - 2022-жж.

Аткаруучу агентство:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агентствосуна караштуу Ичүүчү суу менен камсыздоону жана суу бөлүштүрүүнү өнүктүрүү департаменти (ИСКБД)

Ишке ашыруучу агентство:

Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу (АРИС)

Фотогалерея