Меню

АРИСтин Аткаруучу директору А. Муктаровдун буйругу менен Агентствонун Аткаруучу директорунун орун басарлары дайындалдыБасып чыгаруу үчүн вариант

16. 05. 2018 г.

 
2018-жылдын 16-майынан баштап Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун (АРИС) Аткаруучу директорунун орун басарлары болуп Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун сатып алуулар боюнча улук адиси Дамира Темирбаева жана Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоорунун координатору Майрамбек Баялиев дайындалды.

Тийиштүү буйрукка АРИСтин аткаруучу директору А. Муктаров тарабынан кол коюлду.