Меню

Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбооруна (АИД-3) карата ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планын аткарууБасып чыгаруу үчүн вариант

19. 03. 2018 г.

/Расмий эмес котормо/

2018-жыл 19-март

Кыргыз Республикасы
Бишкек
Финансы министрлиги
Министрдин орун басары
Мырза М. К. Байгончоковго

Кыргыз Республикасы
Бишкек
АРИСтин Байкоочу кеңеши
Төрага
Мырза Турдуназир Бекбоевге

 
Урматтуу Байгончоков жана Бекбоев мырзалар,

 
Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбооруна (АИД-3) карата
Ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планын аткаруу

 
Ушуну менен, 2017-жылдын 2-майындагы катта белгиленген Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоорун (АИД-3) ишке ашырууда 2015-2016-ж.ж. келип чыккан көйгөйлөр, Дүйнөлүк банк үчүн алгылыктуу түрдө чечилгендиги жана долбоор боюнча ак ниет эмес башкаруу жөнүндө алдын алган эскертүү алынып салынгандыгы жөнүндө кабарлоого уруксат бериңиздер.

Банктын Жетекчилиги АРИСтин Аткаруучу директорунун бир нече айдын ичинде кийинки серепти, долбоордун штатын кайра калыптандырууну жана АИД-3 системаларын толук кайра карап чыгууну камтыган, Ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттер планын аткаруу аркылуу ЭӨА каражаттарын пайдалануу менен, бир катар олуттуу көйгөйлөрдү чечүүдө активдүү катышкандыгына олуттуу маани бергиси келет. Мындан тышкары, Банк каржылаган долбоорлорду ишке ашырууга ишенимдүү жана үзгүлтүксүз контролдоону камсыз кылган, АРИСте ички контролдоо жана башкаруу системаларын бекемдөө боюнча кезектеги аракеттер, Дүйнөлүк банктын кийинки колдоо көрсөтүүсү үчүн олуттуу мааниге ээ.

Тиркемеде мен эки отчетту жиберем: (i) 1-циклдин кезектеги сереби; жана (ii) 2-циклдин алдын-ала сереби. Бул отчеттордо АИД-3 долбоорунун мурдагы жетекчилигинин тушунда келип чыккан, аныкталган ылайык келбөөлөр жөнүндө толук маалымат берилген. Бул отчеттордо камтылган сунуштар кабыл алынган. Ошондой эле долбоор боюнча Аткарымдык жетекчиликти толук кайра кароо жактырылган.

Төмөндө кыскача 2017-жылдын май айынан 2018-жылдын январь айына чейинки мезгилде жүргүзүлгөн, кезектеги жана алдын-ала серептердин жыйынтыктары көрсөтүлгөн:

 • Кезектеги серептин жыйынтыктары: АИД-3 долбоору боюнча 1-циклдин чакан долбоорлорунун баштапкы серебинин жүрүшүндө Долбоор боюнча Аткарымдык жетекчиликте баяндалган талаптарга карама-каршы болуп, текшерилип чыккан 5 чакан долбоордун 2-дө коомчулуктардын чечимдерди кабыл алуу процессинде ылайык келбөөлөр аныкталган. Бул чакан долбоорлор коррупциянын алдын-алуу боюнча Дүйнөлүк банктын Жетекчилигине ылайык эмес ишке ашырылган. Бир учурда Айыл Өкмөтү ЭӨА каржылоосун алуу максатында протоколдорду жана кол тамгаларды фальсификациялаган. Башка учурда, конкреттүү Айыл Өкмөтү үчүн каражаттарды бөлүү максатында долбоордук сунуштарды баалоодо көмүскө бүтүм орун алгандыгы ыктымал. Ошондой эле, Банк ага ылайык гранттарды бөлүштүрүүгө АРИСтин таасир көрсөтүүсүнө жол берилбеген Аткарымдык жетекчиликти бекиткен учурда, АРИСтин кызматкерлери Облустук конкурстук комиссия (добуш берүү укугу менен мүчөлөр жана төрага катары) кабыл алган чечимдерге таасир көрсөткөндүгү белгиленген. Ошондой эле, Аткарымдык жетекчиликтен анча олуттуу эмес четтөөлөрдүн көптөгөн учурлары аныкталган. АРИСтин Аткаруучу директору Дүйнөлүк банктын жетекчилигине карата 2017-жылдын 25-августундагы катта тыянактар менен макул болгон жана Банк каражаттардын ордун толтуруу талап кылынбай тургандыгы менен макул болсо дагы, бул тыянактардын олуттуулугун эске алып, Банк ошондой болсо дагы АРИС тарабынан Ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планынын иштелип чыгышын талап кылган. 
 • Алдын-ала серептин жыйынтыктары: 2-циклдин серебинин учурунда облустук конкурс жол-жоболорго жана талаптарга ылайык жүргүзүлбөгөндүгү аныкталган. Банкка, ошондой эле Финансы министрлигине жана Республикалык конкурстук комисиянын жана Облустук конкурстук комиссиялардын (жергиликтүү ӨЭУ кошкондо) бардык башка мүчөлөрүнө бир катар калпыс маалыматтар берилген. Атап айтканда: 

-    АИД-3 долбоорунун мурдагы командасы өзүнчө алынган АӨлор үчүн каражаттарды алуу максатында Облустук конкурстук комиссиянын документтерин фальсификациялаган жана Облустук конкурстук комиссияны өткөрүү процесси жөнүндө калпыс маалыматтарды берген;

-      АИД-3 долбоорунун мурдагы координатору Республикалык конкурстук комиссиянын жактыруусун алууга чейин Айыл өкмөтү (АӨ) менен Алкактуу макулдашууларга кол койгон. Республикалык конкурстук комиссиянын мүчөлөрү гранттар ыйгарылгандыгы жөнүндө кабардар болгон эмес;

-       АИД-3 долбоорунун мурдагы командасы баллдарды өзгөрткөн же бул жеңүүчүлөрдүн тизмесине таасир көрсөткөндөй кылып, Облустук кокурстук комиссиянын баалама барактарын иштетүүдө маалыматтарды киргизүүдө олуттуу каталарга жол берген. Жыйынтыгында, бул өзгөртүүлөрдүн натыйжасы катары эки Айыл Өкмөтү утуп алган жана экөө жеңилип калган;

-       АИД-3 мурдагы координатору жана командасы, аларды 2-цикл боюнча каржылоого кошуу үчүн, спорттук объекттердин багытталышын жана жайгашкан жерин фальсификациялган; жана

-    Эки Айыл Өкмөтү, башка Айыл Өкмөтүнүн сунушун көчүрүп, өзүнүн Айылдык Аймактарында коомчулуктарды мобилизациялоо процессин фальсификациялаган. 

 • Маалыматтарды бурмалоо жана фальсификациянын, ошондой эле 2-циклдин жыйынтыктары менен махинациялардын натыйжасында, Банк 2-циклдин максаттарына ЭӨА каражаттарын пайдаланууга мүмкүндүк бербей тургандыгы жөнүндө АРИСке кабарлаган. Натыйжада бул цикл 2017-жылдын 8-декабрында жокко чыгарылган. Бул факт долбоорду жабуу үчүн негиз болуп кызмат кылгандыгына карабастан, Банк кайра каралган процессти жайылтуу үстүндө АРИС менен иштөөгө жана жаңы команда жана жаңы жол-жоболор менен 2- жана 3-циклдерди кайрадан ишке киргизүүгө макул болгон.

Ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планы. 2017-жылдын июнь айынан 2018-жылдын февраль айына чейинки мезгилде иштелип чыккан жана ишке ашырылган ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планы 11 аракетти жана эки этапты камтыган:

1-этап (25-июлда макулдашылган)

 1. 1-циклди кезектеги серептин жыйынтыктары боюнча ДБнын отчетуна жооп жана кат;
 2. 1-циклди кезектеги серептин жыйынтыктары жөнүндө отчет – тиркелет;
 3. 2-циклди кезектеги серептин жыйынтыктары жөнүндө отчет – тиркелет;
 4. 2-цикл боюнча бардык Алкактуу макулдашууларды жокко чыгаруу;
 5. Аткарымдык жетекчиликти жана окутуу модулдарын кайра кароо;
 6. Банк үчүн алгылыктуу ыкма менен долбоорду башкаруу жана штатты жалдоо;
 7. АРИС ишке ашырган башка долбоорлорунун, тандама сереби, АРИСтин Ички аудит бөлүмү тарабынан аткарылууга тийиш.

Серептин жүрүшүндө ошондой эле тобокелдиктин орто деңгээли менен пакеттердин 20 % АЖда баяндалган жол-жоболорду сактабоону камтыганы аныкталган. Тобокелдиктин жогорку деңгээли менен пакеттер боюнча тыянактар, төмөндөгүлөрдү камтыган: (i) АИД-3 долбоорунун мурунку координатору жана башкаруу боюнча команда, Экинчи циклдин алкагында бул ЧД каржылоону камсыздагандай кылып, мектептердеги спорт залдардын 6-нан 4-нүн (көпчүлүк мектептерде спортзалдар болгондугуна карабастан) багытталышы жана жайгашкан жери жөнүндө маалыматты бурмалоого шарт түзгөн; жана (ii) каражаттарды алуу максатында эки АӨ, атаандаш АӨнун сунушун көчүрүп жана конкурста бул АӨдон озуп кетип, өзүнүн АА коомчулукту мобилизациялоо процесси жөнүндө калпыс маалыматтарды берген.

2017-жылдын июнь айынан 2018-жылдын февраль айына чейинки мезгилде жайылтылган жана ишке ашырылган ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планы эки этапка бөлүнгөн, 11 аракетти камтыган:

1-этап (25-июлда бекитилген)

 1. Биринчи циклди кезектеги серептин жыйынтыктары боюнча ДБнын отчетуна жана катына жооп;
 2. Биринчи циклдин кезектеги сереби – тиркелет;
 3. Экинчи циклдин алдын-ала сереби – тиркелет;
 4. Экинчи цикл боюнча бардык Алкактуу макулдашууларды жокко чыгаруу;
 5. Долбоордун Аткарымдык жетекчилигин жана окуу модулдарын толугу менен кайра карап чыгуу;
 6. Банк үчүн алгылыктуу долбоордун жетекчилигин жана штатын дайындоо;
 7. АРИС ишке ашырган башка долбоорлордун тандама сереби АРИСтин Ички аудит бөлүмүнүн жардамы менен аткарылууга тийиш.

2-этап (14-ноябрда бекитилген) 

 1. Экинчи циклдин алкагында тандоо процессин толугу менен жокко чыгаруу;
 2. Айкындуулукту, объективдүүлүктү камсыздоо жана көрүлгөн аракеттерден сабактарды алуу;
 3. Ички контролдоо системасын бекемдөө;
 4. 2-цикл боюнча маалыматтарды бурмалоо жана фальсификацияда катышкан кызматкерлерди алмаштыруу.

Ушул Ылайык келбөөлөрдү четтетүү боюнча аракеттердин планын, долбоор боюнча өзгөртүлгөн Аткарымдык жетекчиликти кошкондо, аяктоодо жана учурдагы аткарууда, биз 2018-жылдын июнуна карата 2-циклди даярдоо жана инвестициялоо жүргүзүлө тургандыгына ниеттенебиз.

Мен, Сиз тараптан жана АРИС тараптан, Банк үчүн алгылыктуу түрдө бул жагдайды чечүү үчүн жумшалган аракеттериңер үчүн ыракмат айткым келет.

 
Урматтоо менен,

Болормаа Амгаабазар

Кыргыз Республикасында Дүйнөлүк банктын кеңсесинин башчысы

 
Көчүрмөлөрү
:

мырза Дастан Джумабековго, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин спикери

мырза Мухамметкалый Абулгазиевге, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчиси

мырза Санжар Муканбетовго, Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри

айым Нурсулу Ахметовага, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын финансылык жана экономикалык талдоо жана өнүгүүнү мониторингдөө бөлүмүнүн башчысы

мырза Арстанбек Муктаровго, аткаруучу директор, АРИС

мырза Вернер Груберге, аткаруучу директор, Дүйнөлүк банк

айым Паулина Гомулакка, аткаруучу директордун альтернаты, Дүйнөлүк банк

мырза Сирилл Приссеттге, аткаруучу директордун улук кеңешчиси, Дүйнөлүк банк

мырза Чоробек Имашовго, аткаруучу директордун кеңешчиси, ЭВФ
 
 
 
Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын кеңсесинин башчысынын кайрылуусу (english version)
 
кыргыз тилинде (расмий эмес котормо)
 
орус тилинде (расмий эмес котормо)