Меню

БайланышууБасып чыгаруу үчүн вариант

Борбордук офиси

720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Бөкөнбаев көч. 102,
тел.: + 996 (312) 62–77–47, 62–78–68, 62–78–62, 62–49–59,
факс: + 996 (312) 62–47–48,
e-mail: office@aris.kg

Түндүк региондук өкүлчүлүгү

720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Эркиндик бульвары 2,
тел.: + 996 (312) 62–69–74,
факс: + 996 (312) 62–47–48,
e-mail: north@aris.kg

Түштүк региондук өкүлчүлүгү

714018, Кыргыз Республикасы,
Ош ш., Ломоносов көч. 6,
тел.: (0—3222) 2–39–22, 2–91–47,
факс: (0—3222) 2–02–07,
e-mail: osh@aris.kg