Меню

Биздин өнөктөштөрБасып чыгаруу үчүн вариант

Мамлекеттик мекемелер

Ассоциациялар

 • Кыргыз Республикасынын айыл жана кыштактардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Ассоциациясы
 • Кыргыз Республикасынын шаарлар Ассоциациясы
 • Жарандык коомду колдоо борборунун Ассоциациясы (ЦПГО)
 • Ишкер-аялдарды колдоо Ассоциациясы(WESA)

Эл аралык уюмдар

 • Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү
 • Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы (ПРООН)
 • Урбан институту
 • Глобалдык экологиялык фондунун (ГЭФ) чакан гранттар программасы
 • Winrock International
 • Дүйнөлүк банктын «Жоопкерчилик механизмдерин жана жергиликтүү өз алдынча башкарууларга талаптарды бекемдөө» долбоору
 • Дүйнөлүк банктын «Агрардык-жер реформалар» долбоору
 • «Сорос-Кыргызстан» фонду
 • DFID «айылдык инвестициялар Долбооруна көмөк көрсөтүү» (S-VIP) долбоору
 • Борбордук-Азиялык тоо программасы (САМР)
 • «RDC-Элет» жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүү борборунун «Тоолуу айылдарды өнүктүрүү «ТАО» — развитие горных сел» (SLLPC) долбоору

Жергиликтүү коммерциялык эмес уюмдар

 • «Каунтерпарт Интернэшнл Инк.» Кыргыз Республикасындагы филиалы
 • «Ноокат», «Жалалабат», «Лидер», «Айбек» жана Кант шаарынын жарандык коомду коргоо борборлору
 • «Вайтл», «Айтолду» БӨУлары
 • Баткен областынын «Демократия жана жарандык коом үчүн» коомдук бирикмеси
 • «SBDC — consult» коомдук бирикмеси — Кыргыз Республикасындагы чакан ишмердүүлүктү өнүктүрүү борбору
 • «Каунтерпарт Шериктеш» коомдук бирикмеси
 • «Калыс консалт» коомдук фондусу
 • «RDC-Элет» өнүктүрүү борбору